Vardags

Carl Malmsten ritade stolen Vardags 1943. Hösten 2020 tillverkade jag ett eget exemplar av stolen och en sits med traditionell kullerstoppningsmetod på Capellagården.

Stolen Vardags
Stolen Vardags
Stolen Vardags
Stolen Vardags