Patrik Lundborg
Designhantverkare verksam i Göteborg
Info
Instagram

Hemsökt hatt I

Intarsia
2022
Valnöt, lönn, infärgad björk och aluminiumplåt

Intarsia är en teknik där bitar av träfanér eller metallplåt sågas ut och passas in i varandra för att skapa bilder. De här intarsiorna innehåller fanér av olika träslag samt aluminiumplåt, vissa fanér har jag färgat innan jag gjort själva sågningen.